PL EN

Ostatnie wpisy na blogu

16 lut 2022
Nauka i naukowcy w demokratycznym społeczeństwie
Stwierdzenie to trąci banałem: wysoki poziom dobrobytu materialnego zawdzięczamy rozwojowi nauki i postępowi technicznemu. Różne dziedziny nauki przynoszą ważne odkrycia naukowe w zróżnicowanym tempie i w różnym stopniu są podstawą wspaniałych osiągnięć techniki: od nowych metod...
Czytaj więcej
03 lut 2018
Kompetentna administracja, efektywne polityki
Współczesny świat dostarcza nam, obserwatorom, a nie protagonistom, wielu powodów do emocji. Często zbyt wielu! W ogniu twitterowych ostrzałów, utarczek słownych, niekończących się polemik i medialnej wrzawy nie trudno zapomnieć, że celem polityki jest rozwiązywanie problemów...
Czytaj więcej
18 gru 2017
Przywództwo w czasach zarazy
Życie społeczne i zjawiska gospodarcze cechuje mnogość stanów równowagi. Tą nie nową przecież ideą posługują się nauki społeczne, aby wskazać na możliwość podążania społeczeństw i gospodarek w kierunku różnych, dość trwałych stanów. Mogą to być stany pożądane (niski...
Czytaj więcej
17 gru 2017
Edukacyjne wyzwania rewolucji informacyjnej
Trwa rewolucja informacyjna, a na naszych oczach wyłaniania się globalna gospodarka cyfrowa. Procesy te zmieniają wiele gałęzi gospodarki: niszczą jedne, a tworzą nowe. Przykładowo: głębokiej transformacji podlega rynek mediów, technologie cyfrowe zmieniają usługi finansowe, w tym...
Czytaj więcej
08 lis 2017
Cyfrowa transformacja w gospodarce i w społeczeństwie
Zmiana technologiczna, którą potocznie określamy mianem cyfrowej transformacji rodzi wielorakie skutki gospodarcze i społeczne. Cyfrowa transformacja rodzi tyleż zagrożeń, co korzyści. Niektóre z nich stają się wyzwaniami dla polityki, gdyż mają wymiar publiczny. O tym czy, i jakie...
Czytaj więcej
30 wrz 2017
Świat, OECD i Polska wobec spotęgowanej niepewności
Przez rozwiniętą część świat przebiega fala wstrząsów politycznych wywołanych późną refleksją na temat skutków globalizacji gospodarczej, którą decyzje rządów Zachodu promowały, nowoczesne technologie ułatwiały, a firmy międzynarodowe wykorzystywały. Zacięte polityczne...
Czytaj więcej

O mnie

Ekonomista, od 1 września 2016 roku, ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z siedzibą w Paryżu (www.oecd.org). Od 2 czerwca 2021 roku Dziekan Korpusu Ambasadorów OECD. Profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zainteresowania badawcze obejmują metodologię analizy polityk publicznych, ekonomię rozwoju, politykę regulacji ryzyk ekonomicznych i rolę firm rodzinnych w rozwoju gospodarczym i przemianach gospodarczych w Europie Środkowej. Aleksander Surdej studiował i prowadził badania w SAIS Johns Hopkins University (jeden rok), EUI (European University Institute – 4 lata), NIAS (Holandia – 3 miesiące), WIDER (Finlandia – 2 miesiące) Bocconi Universita (3 miesiące), Universita di Bologna (2 miesiace), Universita Politecnica delle Marche (1 miesiąc). Wykładał w Stanach Zjednoczonych (Johns Hopkins University, St. Mary’s College of Maryland), Włoszech (Ancona, Bologna, Siena), Niemczech (Humboldt University, Frankfurt nad Menem). Jest członkiem Rady Naukowej Centre for Regional Economic and Enterprise Development w University of Sheffield, Rady Programowej the European Network on Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM).

aleksander_surdej

tile1 Aktualności dyplomatyczne
Biznes i dyplomacja
Dyplomaci mogą zostać zaangażowani do działań na rzecz zagranicznej ekspansji gospodarczej. WIĘCEJ
tile2 Aktualności ze świata
Kompresja przestrzeni
Globalizacja przyniosła całemu światu korzyści. Sęk w tym, że nie są one równo rozdzielone. Konflikt o podział korzyści jest czymś naturalnym WIĘCEJ
tile2-2 Krawędzie świata
Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności
Świat i współczesne społeczeństwa potrzebują stabilnych, zrównoważonych i zorientowanych długoterminowo polityk. WIĘCEJ
Spinacz Prawdy zapominane
Gospodarka w perspektywie długiego trwania
Po długim okresie politycznego i gospodarczego podporządkowania obcym państwom Polska weszła na początku lat 90. XX w. na względnie autonomiczną ścieżkę rozwoju, która jej obywatelom daje poczucie materialnego sukcesu i pewność, że jest to kierunek mądrze korygowany, że w rękach polskiego rządu pozostają i są dobrze stosowane kontrolne narzędzia państwa: waluta, podatki i regulacje. WIĘCEJ