PL EN

Kompetentna administracja, efektywne polityki

Współczesny świat dostarcza nam, obserwatorom, a nie protagonistom, wielu powodów do emocji. Często zbyt wielu! W ogniu twitterowych ostrzałów, utarczek słownych, niekończących się polemik i medialnej wrzawy nie trudno zapomnieć, że celem polityki jest rozwiązywanie problemów wspólnot: lokalnej, narodowej oraz problemów pojawiających się w skali globalnej. Większość tych problemów ma charakter podstawowy: od bezpieczeństwa publicznego, przez infrastrukturę publiczną do edukacji. W dużych wspólnotach, problemy zbiorowości mają złożone uwarunkowania. Ich rozwiązanie wymaga zatem zebrania danych i informacji, refleksji nad źródłem problemów, opracowania propozycji rozwiązań, podjęcia decyzji o wyborze danego rozwiązania, konsekwencji we wdrażaniu oraz, wystarczającej elastyczności, aby na czas skorygować nieoczekiwane, negatywne skutki przyjętych rozwiązań.

Polityczni liderzy potrzebują wysokiej jakości administracji. Osób, które wspomagają polityków w przygotowaniu polityk i programów, wiedząc, że w fazie opracowywania propozycji są oni kompetentni i szczerzy, gdyż jest to zauważane i cenione, a w fazie realizacji całkowicie lojalni, gdyż stają wtedy inteligentnymi, lecz jednak! narzędziami wdrażania polityk.

Polska administracja, zarówno centralna, jak i regionalna od ponad XX lat może korzystać z prac OECD, oraz z interakcji z innymi administracjami w ramach OECD. Poszerza to pole wymiany doświadczeń, oferując kontakty z administracją poza-europejską: od Australii przez Nową Zelandię, Japonię, Chile, Meksyk czy Kanadę. Co roku w wydarzeniach organizowanych przez OECD w siedzibie organizacji w Paryżu bierze udział ponad 1000 polskich urzędników i ekspertów. To przede wszystkim oni starannie czytają prace OECD, identyfikują dobre rady, znajdują źródła inspiracji dla siebie i swoich szefów – uczą się, aby wspomagać polskie rządy i poprawiać dobrobyt Polaków.

Kompetentna i lojalna administracja pomoże uczynić polską debatę publiczną bardziej merytoryczną. Nie bójmy się dnia, w którym programy telewizyjne pełne będą liczb i konkretów, tabel i wykresów wyjaśniających różne warianty publicznego finansowania!