PL EN

Krawędzie świata

Tymczasem nawet w gronie 38 państw członkowskich OECD obserwujemy silne społeczne i polityczne wstrząsy, utrudniające tworzenie i wdrażanie efektywnych polityk publicznych, które światu i naszym społeczeństwom są teraz właśnie szczególnie potrzebne – wobec olbrzymich zmian związanych z transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatycznych.

Istnieje kilka dobrze już rozpoznanych przyczyn tego zjawiska. Głębokim ich źródłem są konsekwencje redystrybucyjne przemian gospodarczych zachodzących pod wpływem cyfrowej rewolucji technologicznej oraz przesunięcia centrum gospodarczego świata do krajów Azji i Pacyfiku.

Cyfryzacja zrodziła nowe, gigantyczne przedsiębiorstwa i dała im wielką siłę rynkową, stworzyła nowe fortuny i nawet jeśli są one udziałem zaledwie 0,01 proc. mieszkańców świata, to ich wielkość podkreśliła problem jaskrawych, moralnie trudnych do zaakceptowania nierówności ekonomicznych. Z kolei przemieszczenie się centrum produkcyjnego świata do Azji, głównie do Chin, zmniejsza liczebność i dochody osób mieszczących się pośrodku krzywej rozkładu dochodów, co prowadzi do zjawiska, które OECD nazywa „squeezed middle class” – wypłukiwaniem klasy średniej.

Więcej https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-aleksander-surdej-dezinstytucjonalizacja-odpowiedzialnosci/