PL EN

Wykłady

Ekonomia rozwoju

Wykład przedstawia problemy rozwoju krajów peryferyjnych – krajów, które później rozpoczęły proces przyspieszonego rozwoju gospodarczego, wyjaśnia specyfikę rozwoju w kontekście współczesnej globalizacji gospodarczej, identyfikuje czynniki decydujące o sukcesie rozwojowym, w tym czynniki  kulturowe oraz znaczenia jakości funkcjonowania państwa.

Ekonomiczna analiza regulacji

Wykład przedstawia i analizuje narzędzia administracyjno-prawne, które są często stosowane w celu regulowania rynków i działalności gospodarczej. Wprowadza do stosowania metod analizy efektywności systemów cech narzędzi regulacyjnych. Wyjaśnia dlaczego i jak wprowadzania regulacji powinno zostać poprzedzone analizą i oceną z punktu widzenia kosztów i korzyści, które generują.

Research Design and Doctoral Writing

In this course, students will acquire the basic skills necessary for the designing of a research project and for concluding it with a written and defended PhD thesis. The course guides students through all stages of a research project: from the identification of a research question, through the choice of methods of inquiry till the finalization of research in the form of a research paper. The student are not only introduced to the research process, but also asked to apply it by developing a draft research paper on a topic derived from the literature review.

Socjologia stosunków międzynarodowych

Wykład   służy   wprowadzeniu   studentów   w   sposoby   identyfikacji   i   analizy spraw międzynarodowych z perspektywy socjologicznego instytucjonalizmu. Po zakończeniu kursu studenci powinni identyfikować i rozumieć społeczno-kulturowy wymiar stosunków międzynarodowych, powinni umieć dostrzegać społeczno-kulturowy wymiar ważnych problemów międzynarodowych, powinni być w stanie gromadzić niezbędne dla analizy informacje oraz przygotować krótki raport na temat wybranego problemu międzynarodowego.

International Public Policy

The course will introduce students to the theoretical approaches and methods helping to identify, analyse and manage international public policy issues. The focus of the course would be on the analysis of institutional arrangements needed to deliver of global public goods and manage global interdependencies. Students will learn how to identify and analyse international policy issues from the perspective of global (international public goods). At the completion of the course students should be able to apply the theoretical approach to verify public good characteristics of a policy issue, to gather information required for an analysis of a given international public policy issue and to write a policy issue document analyzing this issue and coming with proposal to solve it or to attenuate it. During the term students will have to prepare and present in class a public policy briefing and to prepare a website to communicate the policy problem to internet users.